slogan
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011
Kế hoạch SXKD năm 2012
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2011
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX