slogan
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
MỞ BÁN 24 Ô ĐẤT NỀN TẠI KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ UYÊN HƯNG
Vị trí: 1 – 12F1, 1 – 3E, 24 – 25E, 38 – 39E, 1 – 5D2
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THÔNG BÁO (Lần 2)  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO (Lần 2) V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG TIN MỞ BÁN PHÚ MỸ
Thông tin mở bán Khu Nhà ở TMDV Phú Mỹ
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX