slogan
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THÔNG BÁO (Lần 2)  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO (Lần 2) V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG TIN MỞ BÁN PHÚ MỸ
Thông tin mở bán Khu Nhà ở TMDV Phú Mỹ
THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC TẠM ỨNG NĂM 2018
CHI CỔ TỨC TẠM ỨNG NĂM 2018
THÔNG BÁO  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
THÔNG BÁO  V/ V  TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  NĂM 2014
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Lâm Sản và XNK Tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013.
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX