slogan
THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG BÁO V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THÔNG TIN MỞ BÁN PHÚ MỸ
Thông tin mở bán Khu Nhà ở TMDV Phú Mỹ
THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC TẠM ỨNG NĂM 2018
CHI CỔ TỨC TẠM ỨNG NĂM 2018
THÔNG BÁO  V/v Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
THÔNG BÁO  V/ V  TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  NĂM 2014
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Lâm Sản và XNK Tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013.
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:
DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Lâm sản & Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Bình Dương
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN – XNK TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty bầu ngày 07 tháng 04 năm 2006 và bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và năm 2011. Gồm có 05 thành viên.
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX