slogan
icon

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN – XNK TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty bầu ngày 07 tháng 04 năm 2006 và bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và năm 2011. Gồm có 05 thành viên.


Trong thời gian từ Đại hội cổ đông năm 2013 ( Ngày 26/04/2013) đến nay, HĐQT đã triệu tập 04 cuộc họp tại Văn phòng công ty. Các vấn đề đã được bàn bạc, thống nhất gồm những nội dung chủ yếu như sau :

 Cuộc họp thứ 1 vào lúc 8g00 ngày 08 tháng 08 năm 2013 được tổ chức tại Văn phòng Công ty với sự hiện diện của 3/5 thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ( Ông Lê Hồng Thanh và Ông Mai Hữu Tín gửi ý kiến bằng văn bản), thống nhất thông qua các nội dung như sau :
1.    Dự thảo báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2013.
Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm.
2.    Xin ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Đầu tư:
3.    Thanh lý Tài sản cố định:
-    Xe Toyota 15 chổ ngồi.
-    Xe Deawoo Lacetti 4 chổ ngồi.
4.    Mua mới Tài sản cố định:
-    Xe Toyota Altis 4 chổ ngồi.
-    Xe Toyota Hiace 15 chổ ngồi.

 Cuộc họp thứ 2 được tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua biên bản tổng hợp ý kiến vào ngày 11 tháng 10 năm 2013 với sự đồng ý của 5/5 thành viên HĐQT về việc tiếp tục gia hạn Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Bình Dương.
 

Cuộc họp thứ 3 vào lúc 9g00 ngày 21 tháng 01 năm 2014, được tổ chức tại Văn phòng Công ty với sự hiện diện của 5/5 thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, thống nhất thông qua các nội dung như sau :
1.    Dự thảo báo cáo kết quả SXKD năm 2013.
2.    Kế hoạch SXKD năm 2014.
3.    Báo cáo về việc bổ nhiệm chức danh Phó phòng Xây dựng
4.    Tạm ứng cổ tức 2013.
5.    Thông qua việc tiếp tục gia hạn các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Dương.

 Cuộc họp thứ 4 vào lúc 09g00 ngày 15 tháng 04 năm 2014, được tổ chức tại Văn phòng Công ty với sự hiện diện của 4/5 thành viên HĐQT ( Ông Mai Hữu Tín ủy quyền cho Bà Nguyễn Lệ Hằng) và Trưởng Ban kiểm soát, thống nhất thông qua nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau :
1.    Dự thảo báo cáo kết quả SXKD năm 2013.
2.    Dự thảo kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính năm 2014.
3.    Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Tỷ lệ cổ tức năm 2013.
4.    Xin ý kiến ủy quyền cho HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2014.
5.    Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 3.

Tuy các thành viên HĐQT là kiêm nhiệm tại Công ty, kiêm nhiệm đại diện cho các cổ đông pháp nhân ( Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước, Công ty Cổ phần U&I …) do vậy mỗi người đều đảm nhận nhiều nhiệm vụ nhưng tất cả các thành viên đều hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2013.

Hoạt động của HĐQT trong năm luôn được thường xuyên, bao quát, tập trung. Các chủ trương, quyết sách của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT luôn được bàn bạc kỹ và thống nhất cao trước khi phê chuẩn. Mọi thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Ban tổng giám đốc công ty chủ động trong việc điều hành doanh nghiệp.

Tại Đại hội này, đề nghị quý cổ đông thẳng thắn đóng góp ý kiến cho hoạt động HĐQT nhằm hỗ trợ cho HĐQT lãnh đạo Công ty hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Xin chân thành cảm ơn.
                                                                            HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX