slogan
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Khai trương nhà mẫu và giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
CHO THUÊ KHO XƯỞNG - Cụm CN Uyên Hưng
icon

Tin tức

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
MỞ BÁN ĐỢT 5 – KHU NHÀ Ở TMDV PHÚ MỸ
MỞ BÁN ĐỢT 5 – KHU NHÀ Ở TMDV PHÚ MỸ
MỞ BÁN 24 Ô ĐẤT NỀN TẠI KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ UYÊN HƯNG
Vị trí: 1 – 12F1, 1 – 3E, 24 – 25E, 38 – 39E, 1 – 5D2
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
MỞ BÁN ĐỢT 4 – KHU NHÀ Ở TMDV PHÚ MỸ
MỞ BÁN ĐỢT 4 – KHU NHÀ Ở TMDV PHÚ MỸ