slogan
icon

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:
    I- Đánh giá chung .
    1/ Về thuận lợi :
          - Năm 2013, nền kinh tế cả nước nói chung đã có những dấu hiệu tốt hơn. Riêng tỉnh Bình Dương vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, đầu tư trong nước và nước ngoài đều đạt và vượt kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu các ngành hàng đạt kết quả khá . Việc đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn là những ưu tiên hàng đầu được Nhà nước chú trọng quan tâm, do đó đã tạo điều kiện cho công ty có môi trường kinh doanh khá thuận lợi.
  - Công ty luôn  được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan sở ngành, chính quyền địa phương đặc biệt là sự tín nhiệm, ủng hộ từ phía các đối tác và các khách hàng.
 -Tập thể người lao động của công ty đoàn kết, gắn bó và nỗ lực vượt khó để hoàn thành công việc được giao.
 - Một số ngành nghề trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả tăng trưởng vượt bậc như ngành chế biến gỗ, xây dựng, … ngoài ra ngành kinh doanh bất động sản đã có dấu hiệu khởi sắc. Còn lại một số ngành có nguồn thu tương đối ổn định như : Thu phí cầu đường; cho thuê nhà xưởng…
    2/ Khó khăn :
    Do vẫn chịu ảnh hưởng  khó khăn chung của cả nền kinh tế cả nước, mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt với một thực tế là thị trường đầu ra của tất cả ngành hàng vẫn còn nhiều khó khăn, tồn kho luôn vẫn ở mức cao trong khi các chi phí đầu vào đều không ổn định và vẫn tăng như : nhiên liệu, điện, nước.
 Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty trong năm 2013 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn mà  chủ yếu là ngành kinh doanh nhà và hạ tầng cụm công nghiệp; thu phí cầu đường giảm…tình hình cụ thể ở các lĩnh vực như sau: 
 + Ngành chế biến gỗ : Hàng xuất khẩu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao. Khả năng thanh toán trả nợ của khách hàng đã được cải thiện, song vẫn còn chậm.
+ Ngành thi công xây dựng : Đây là ngành có doanh số lớn nhất của công ty. Khó khăn lớn nhất năm 2013 là khả năng thanh toán của các chủ đầu tư : Do việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công nên số lượng danh mục đầu công trình xây dựng bị cắt giảm dẫn đến việc đấu thầu cạnh tranh cao nhưng việc thanh toán vốn thường chậm và nợ đọng trong thời gian dài trong khi lãi vay ngân hàng vẫn ở mức cao từ đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty.
+ Ngành đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nhà : Thị trường bất động sản có khởi sắc, đã có nhiều đoàn khách đến khảo sát cụm công nghiệp. Tuy nhiên việc đàm phán thành công một hợp đồng là rất khó khăn.
+ Thu phí cầu đường không đạt do lượng xe lưu thông qua trạm thấp đi do bị chia rẽ ra nhiều đường khác. Giá thu mua mủ cao su thấp nên sản lượng khai thác có tăng song chỉ tiêu doanh thu đạt không cao…
Tất cả các khó khăn vừa nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

II- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những công tác khác năm 2013
1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Các chỉ tiêu chủ yếu.
     
 
Chỉ tiêu    Kế hoạch    Thực hiện    Tỉ lệ      
1- Doanh số     220.000.000.000      275.413.956.945     125%      
Trong đó :                  
Chế biến lâm sản xuất khẩu           21.000.000.000     26.893.135.724    128%      
Ngành lâm sản (Gỗ và chế biến SP gỗ nội địa)             7.000.000.000     7.333.711.600    105%      
Thu phí cầu đường           22.000.000.000     20.902.527.276    95%      
Tư vấn, thiết kế xây dựng + giao thông, TT thí nghiệm            12.000.000.000     15.544.056.506    130%      
Thi công xây dựng, cầu đường         130.000.000.000     181.663.231.587    140%      
Kinh doanh phát triển nhà, đất + hạ tầng Cụm công nghiệp           12.000.000.000     2.486.797.798    21%      
Khai thác sét gạch             9.500.000.000     8.943.817.157    94,%      
Vườn cao su             2.000.000.000     2.084.481.000    104%      
Doanh thu khác (Sấy xẻ gia công, Nhà xưởng, hoạt động tài chính, khác...)             4.500.000.000     9.562.198.297    212 %      
2- Lợi nhuận trước thuế TNDN         14.080.000.000        13.372.337.899     95%      
3- Cổ tức                                                                       8%               
           2/ Tình hình thực hiện các dự án
a-    Chăm sóc vườn cao su trồng mới :
              Tiếp tục chăm sóc vườn cao su trồng mới, mở miệng cạo mới  thêm một số diện tích cây đã đạt yêu cầu, tổng diện tích hiện đang khai thác là 25 ha. Do mới khai thác nên sản lượng mủ chưa cao, mặt khác năm nay giá mủ cao su hạ thấp nên doanh thu chỉ vừa đạt kế hoạch.
           b- Thực hiện các dự án đầu tư
    - Dự án đầu tư khu tái định cư Phú Hoà 11 : Thi công hoàn thiện toàn bộ phần hạ tầng còn lại như : Đường giao thông; điện; công viên và đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bàn giao hạ tầng cho Thành phố TDM. Đã đầu tư và bán được phần lớn các căn hộ xây thô với mức giá dao động trên dưới 1,3 tỷ đồng /căn.
             - Dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Uyên Hưng huyện Tân Uyên: Tiếp tục công tác đền bù giải tỏa; tiến hành thi công hoàn thiện hạ tầng như :  thảm nhựa lớp 1 khoảng 70% diện tích đường giao thông. Hoàn thiện giai đoạn I nhà máy xử lý nước thải , trồng cây xanh vỉa hè và phủ xanh diện tích cây xanh theo quy hoạch ( trồng điều cao sản dưới đường điện );Ký thỏa thuận cho thuê thêm được 15 ha với mức giá từ 32 đến 35 USD/m2( giá trước thuế).
         -  Dự án Khu thương mại dịch vụ : Đã giải tỏa xong 100% diện tích và cơ bản bàn giao xong phần tái định cư ( Một số hộ vẫn chưa đến nhận). Đã nộp 42/57 tỷ đồng tiền sử dụng đất, còn 15 tỷ xin gia hạn nộp đến ngày 30/06/2014.
        Chi tiết thực hiện:
 
NỘI DUNG    KẾ HOẠCH    THỰC HIỆN    TỶ LỆ      
Duy tu sửa chữa Đt  747  GĐ 1        1.000.000.000             441.719.163     44,17%      
Vườn cao su              1.000.000.000          1.366.053.085     136,61%      
Nâng cấp hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị văn phòng, xe phục vụ công tác.             1.000.000.000     1.021.932.167     102,19%      
Đầu tư các dự án           77.000.000.000        62.477.059.126     81,14%      
- Trong đó : Nộp tiền sử dụng đất khu TM DV Uyên Hưng          57.000.000.000          41.890.657.842     73,49%      
                    CP đền bù Cụm CN và Khu thương mại dịch vụ Uyên Hưng          10.000.000.000          3.166.716.991     31,67%      
                   CP XD hạ tầng          10.000.000.000          17.419.684.293     174,20%      
CỘNG    80.000.000.000       65.306.763.541     81,63%     

          3/ Công tác thực hiện các chế độ của người lao động và công tác thi đua khen thưởng.
Về tiền lương đã tiến hành thực hiện trả lương đúng, đủ theo thoả thuận đối với người lao động. Thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng lao động, ban hành nội quy lao động và một số quy định cụ thể khác theo thoả ước lao động tập thể và luật lao động của Nhà nước ban hành .
Năm 2013, công ty đã thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức tập huấn và trang bị phương tiện bảo hộ, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ , trong năm không xảy ra mất mát , cháy nổ trong quá trình sản xuất…Trích từ quỹ khen thưởng và phúc lợi chi cho người lao động đi nghỉ mát, tham quan và các ngày lễ, tết….khen thưởng cho con em người lao động có thành tích trong học tập. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động .Thu nhập bình quân của người lao động năm 2013: 5.500.000 đồng/ tháng ( kể cả lao động thời vụ). Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên và cuối năm thực hiện xét duyệt khen thưởng nghiêm túc theo đúng quy chế của công ty đã đề ra. Năm 2013 công ty được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương.
4- Công tác hoạt động của các đoàn thể.
    a- Công tác Đảng : Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đảng Uỷ công ty. Luôn tạo điều kiện cho Đảng bộ, các chi bộ và Đảng viên sinh hoạt, học tập đầy đủ theo đúng quy định của Đảng Ủy cấp trên. Công tác sinh hoạt Đảng được thực hiện có nề nếp theo đúng quy định của điều lệ Đảng và Điều lệ của Công ty cổ phần. Thực hiện thành công đại hội các chi bộ cơ sở.
    b- Tổ chức công đoàn : Tổ chức công đoàn không ngừng phát triển vững mạnh phát triển cả về số lượng và chiều sâu. Công đoàn  tham gia hầu hết trong mọi lĩnh vực hoạt động của công ty cụ thể như chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác nữ công và nhiều công tác từ thiện xã hội khác.
    c- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : Là tổ chức tập hợp những người lao động trẻ có trình độ chuyên môn cao. Đoàn thanh niên Cộng sản HCM công ty, năm 2013 đã có nhiều phong trào đóng góp vào việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ; phong trào thể dục thể thao và nhiều công tác xã hội khác
5- Các hoạt động xã hội, từ thiện khác.
    Ngoài  việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, năm 2013 công ty còn tham gia nhiều công tác xã hội và từ thiện khác như xây dựng nhà tình thương ,nhà đại đoàn kết, ủng hộ ngày vì người nghèo và cấp học bổng cho học sinh vượt khó; ủng hộ gia đình chính sách trong dịp tết cổ truyền dân tộc, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…với tổng kinh phí là 800 triệu đồng.

                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                         Chủ tịch

Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX