slogan
icon

Báo cáo kết quả SXKD năm 2011

CTY CP LÂM SẢN & XNK TỔNG HỢP BD
GENIMEX CORP.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
----------------------- ---oOo---

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

I - Đặc điểm tin tình hình

Năm 2011, kinh tế Thế giới tiếp tục suy giảm và tồn tại nhiều bất ổn nhất là thị trường tài chính, tiền tệ và nhiên liệu. Điều này ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Tuy nhiên nhờ tinh thần nỗ lực cao của toàn thể công ty, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thông qua đã đạt được thành quả khá tốt.

Năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có những thuận lợi và khó khăn sau :

1/ Về thuận lợi

- Năm 2011, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Bình Dương vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, đầu tư trong nước và nước ngoài đạt yêu cầu. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng đều đạt kết quả khá cao. Đầu tư để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng vẫn được Nhà nước chú trọng quan tâm, do đó đã tạo điều kiện cho công ty có môi trường kinh doanh tương đối thuận lợi.

- Từ uy tín của mình, Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan sở ngành, chính quyền địa phương đặc biệt là sự tín nhiệm, ủng hộ từ phía các đối tác và các khách hàng.

- Tập thể người lao động của công ty đều nhận thức được khó khăn nên đã nêu cao tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó để hoàn thành công việc được giao.

- Một số ngành nghề trong năm hoạt động sản xuất, kinh doanh có kết quả tăng trưởng vượt bậc như ngành tư vấn thiết kế giao thông, xây dựng, ngoài ra có một số ngành có nguồn thu tương đối ổn định như : Thu phí cầu đường; cho thuê nhà xưởng...

2/ Khó khăn

Trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, đối với tất cả doanh nghiệp đều phải đối mặt với một thực tế là tất cả các chi phí đầu tư vào đều tăng ở mức cao mà đặc biệt là chi phí vay lãi ngân hàng trong khi giá bán và doanh thu ở thị trường đầu ra hầu như đi theo chỉ một chiều giảm.

Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty trong năm 2011 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn mà chủ yếu là ngành kinh doanh nhà và hạ tầng cụm công nghiệp; ngành xây dựng... tình hình cụ thể ở các lĩnh vực như sau :

+ Ngành chế biến gổ đầu năm gặp rất nhiều khó khăn, hàng gia công xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao, nguồn nhân công không ổn định. Hàng gỗ nội địa tăng trưởng khá, tuy nhiên khâu thanh toán trả nợ của các khách hàng đa số bị chậm.

+ Ngành thi công xây dựng : Đây là ngành có doanh số lớn nhất của công ty và năm 2011 cũng là ngành có nhiều khó khăn nhất cụ thể như sau : Do thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công nên số lượng danh mục đầu công trình xây dựng bị cắt giảm dẫn đến việc đấu thầu cạnh tranh cao; Do cắt giảm nguồn vốn nên việc thanh toán khối lượng thi công của các chủ đầu tư cho nhà thầu thường bị chậm thậm chí còn nợ đọng trong thời gian dài trong khi lãi vay ngân hàng lại rất cao, ngoài ra việc quyết toán, kiểm toán các công trình xây dựng có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước còn có nhiều bất cập do đó đả ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của ngành.

+ Ngành đầu tư cơ sở hạ tầng : Các dự án khu dân cư, cụm công nghiệp chủ yếu tập trung vào công tác đền bù và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên công tác đền bù không đạt kết quả mặc dù công ty cũng đã đề nghị điều chỉnh tăng mức đền bù lên hơn hai lần nhưng vẫn không đạt được sự đồng thuận của các hộ dân còn lại.

Tất cả các khó khăn vừa nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

II - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những công tác khác năm 2011

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Các chỉ tiêu chủ yếu

CHÆ TIEÂU

Keá hoaïch
Thöïc hieän
Tæ leä

1- Doanh soá

220.000.000.000

248.011.569.187

113%

Trong ñoù :

 

 

 

 -Thi coâng xaây döïng

  135.000.000.000

147.874.942.573

110%

 -Kinh doanh nha,ø cuïm coâng nghieäp

30.000.000.000

   4.915.556.001

16 %

 -Veù caàu ñöôøng

18.000.000.000

22.426.945.462

124 %

  Tö t  -Tö vaán thieát keá, TT thí nghieäm

12.000.000.000

21.779.481.676

181 %

 -  Ngaønh laâm saûn

22.000.000.000

28.862.504.818

131 %

 - Doanh thu khaùc

3.000.000.000

22.152.138.657

738%

2- Lôïi nhuaän tröôùc thueá TNDN

15.380.000.000

20.466.683.893

133%

3- Coå töùc.

Taïm öùng 15%

 

 

2/ Thực hiện các dự án đầu tư

a - Chăm sóc vườn cao su trồng mới

Tiếp tục chăm sóc vườn cao su trồng mới, khai thác 10ha(5.000 cây) nâng tổng diện tích hiện đang khai thác là 20ha. Chi phí chăm sóc vườn cao su và xây dựng mới cơ sở vật chất(Nhà kho, nhà ở công nhân, nhà bảo vệ) trong năm là 881.041.677 đồng/1.000.000.000 đồng.

b - Thực hiện các dự án đầu tư

- Dự án đầu tư khu tái định cư Phú Hòa 11 : Thi công hoàn thiện toàn bộ phần hạ tầng còn lại như : Đường giao thông; công viên; hàng rào. Tiếp tục thi công một số căn hộ để bán với mức giá từ 550 triệu đến 750 triệu/căn với diện tích từ 70-95m2.

- Dự án đều tư phát triển nhà đường Huỳnh Văn Nghệ : Đang tiếp tục triển khai thi công lấp đầy diện tích còn lại.

- Dự án cụm công nghiệp dịch vụ Uyên Hưng huyện Tân Uyên : Đã tiến hành thủ tục xin thuê đất với diện tích 90ha. Công ty hiện đang tiến hành thi công hạ tầng Đường giao thông đã cơ bản thi công phần nền đá đang chờ hoàn thiện để thảm bê tông nhựa một số trục giao thông chủ yếu. Hoàn thành 95% hệ thống cống thoát nược mưa và nước thải; Hệ thống cấp nước và cấp điện cơ bản đã hoàn thành theo phân kỳ đầu tư. Nhà máy xử lý nước thải đang thi công phần bể chứa. Phần diện tích chưa được giải quyết khoảng 30ha hiện đã điều chỉnh mức đền bủ lên gấp 2,6 lần nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý.

- Dự án khu thương mại dịch vụ thị trấn Uyên Hưng Tân Uyên : Đã đền bù giải tỏa 20,44/22 ha (28/29 hộ). Phần hạ tầng hiện đã thi công cơ bản đạt 80 % khối lượng công việc. Dự kiến trong quý II/2012 sẽ giao đất tái định cư cho các hộ dân sau khi đã thi công thảm nhựa đường giao thông.

3/ Công tác thực hiện các chế độ của người lao động và công tác thi đua khen thưởng.

Về tiền lương đã tiến hành thực hiện trả lương đúng, đủ theo thoả thuận đối với người lao động. Thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng lao động, ban hành nội quy lao động và một số quy định cụ thể khác theo thoả ước lao động tập thể và luật lao động của Nhà nước ban hành.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong năm không xảy ra mất mát, cháy nổ trong quá trình sản xuất…

Trích từ quỹ khen thưởng và phúc lợi chi cho người lao động đi nghỉ mát, tham quan, vào dịp các ngày lễ, tết cổ truyền hay các việc ma chay, hiếu hỉ đều được quan tâm chu đáo.Thu nhập bình quân của người lao động năm 2011: 4.000.000 đ?ng/ tháng ( kể cả lao động thời vụ). Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên và cuối năm thực hiện xét duyệt khen thưởng nghiêm túc theo đúng quy chế của công ty đã đề ra.

4/ Công tác hoạt động của các đoàn thể.

a - Công tác Đảng : Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đảng Uỷ công ty. Luôn tạo điều kiện cho Đảng bộ, các chi bộ và Đảng viên sinh hoạt, học tập đầy đủ theo đúng quy định của Đảng Uy cấp trên. Công tác sinh hoạt Đảng được thực hiện có nề nếp theo đúng quy định của điều lệ Đảng và điều lệ của công ty cổ phần. Năm 2011 Đảng bộ công ty được công nhận là Đảng bộ cơ sở trong sạch,vững mạnh.

b - Tổ chức công đoàn : Tổ chức công đoàn không ngừng phát triển vững mạnh phát triển cả về số lượng và chiều sâu. Công đoàn tham gia hầu hết trong mọi lĩnh vực hoạt động của công ty cụ thể như chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác nữ công …Đại diện cho người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể. Năm 2011, công đoàn công ty được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh và nhận được nhiều giấy khen của Công đoàn các cấp.

c - Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : Là tổ chức tập hợp những người lao động trẻ năng động, có trình độ chuyên môn cao. Đoàn thanh niên Cộng sản HCM công ty, năm 2011 đã có đóng góp đáng kể vào phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phong trào thể thao và các công tác xã hội khác được Đoàn cấp trên khen thưởng.

5/ Các hoạt động xã hội, từ thiện khác.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, năm 2011 công ty còn tham gia nhiều công tác xã hội và từ thiện khác như xây dựng nhà nhân ái, ủng hộ quỹ xoá đói, giảm nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách trong dịp tết cổ truyền dân tộc, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…với tổng kinh phí là 375 triệu đồng.

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Bài viết khác
icon Tin tức - Sự kiện
Giới thiệu Nhà ở xã hội - Chung cư Phú Mỹ tại Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ (Tp. Thủ Dầu Một)
Giới thiệu dự án Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ ngày 23/7/2019
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ  CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ MỸ
Cho Thuê Bãi Đậu Xe
CÔNG TY GENIMEX